PREZENTUJEMY NASZE LICENCJE I CERTYFIKATY. GORĄCO ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY!


SZKOLENIE: GRUNTY ROLNE
SZKOLENIE: PRAWNE ASPEKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

LICENCJA POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
SZKOLENIE: REGULACJE STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE: UMOWY POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY I NAJMIE NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
LICENCJA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE: PROBLEMATYKA DZIAŁEK BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH
SZKOLENIE: DOKUMENTACJA GEODEZYJNA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO, ORAZ USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
SZKOLENIE: KLAUZULA WYŁĄCZNOŚCI W PODGLĄDACH UOKiK
SZKOLENIE: DOKUMENTACJA GEODEZYJNA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO, ORAZ USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
SZKOLENIE: DEREGULACJA ZAWODÓW POŚREDNIKA I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE: RODO DLA BIUR NIERUCHOMOŚCI
CERTYFIKAT: ASK &SELL. JAK ZADAWAĆ PYTANIA BY SPRZEDAWAĆ WIECEJ
SZKOLENIE: NEGOCJACJE BEZ PRZECIĄGANIA LINY
SZKOLENIE: "WYŁĄCZNOŚĆ ODCZAROWANA" - UMOWY WYŁĄCZNE ZE WSPÓŁPRACĄ TO WIELE KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH STRON TRANSAKCJI
SZKOLENIE: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
SZKOLENIE: NEGOCJACJE BEZ PRZECIĄGANIA LINY
SZKOLENIE: "WYŁĄCZNOŚĆ ODCZAROWANA" - UMOWY WYŁĄCZNE ZE WSPÓŁPRACĄ TO WIELE KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH STRON TRANSAKCJI
SZKOLENIE: WYCENA NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE: JAK PROFESJONALNIE PRZEPROWADZIĆ TRANSAKCJĘ KUPNA-SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
WARSZTATY: MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ W INTERNECIE
CERTYFIKAT TECHNOLOGICZNY